www.dendrologi.dk Martin Reimers Sj�ldne tr�er, buske og bambus


Forside: Skov på Færøerne

Skoven i Niðara Hoydali   Seværdighed Seværdighed Seværdighed

Streymoy, Tórshavn

Viðarlundin í Niðara Hoydali

Skoven ved gymnasiet (Føroya Studentaskúli og HF-Skeið) er en smuk og gammel skov på 3,2 hektar der ligger billedskønt på kanten af ådalen som fører ud til havet.
Den ældste del af skoven blev anlagt af Det Danske Hedeselskab i 1913 og den rummer de største træer på Færøerne. Den yngre del ligger på skrænterne ovenfor bygningerne og hele skoven harmonerer fint med landskabet og gymnasiet samt villaerne på bakkerne ovenfor.
Igennem skoven på skrænten snor sig smukke skovstier der bliver meget benyttet af eleverne på skolen. Området udgør en del af et større rekreativt naturområde i ådalen hvor stierne er populære til cykle- løbe- og spadsereture.


Skoven ved gymnasiet. Viðarlundin við Studentaskúlan, Niðara Hoydali, Tórshavn. Skov på Færøerne. www.dendrologi.dk. Martin Reimers
Skoven i Niðara Hoydali er smukt indpasset i naturen. Den store gule træbygning er en del af gymnasiet, men var tidligere tuberkulosesanatorium der åbnede i 1908.
25.09.2013.


Den ældste del af skoven består af sitkagran (Sitkagrann - Picea sitchensis). Et af træerne fra 1913 er det højeste og tykkeste træ på Færøerne med en højde på 18 meter og en brysthøjdediameter på 102 cm (2013).


Skoven ved Gymnasiet. Tórshavn. Viðarlundin við Studentaskúlan, Niðara Hoydali, Tórshavn. Skov på Færøerne. Højeste træ. Sitkagran. Picea sitchensis. www.dendrologi.dk. Martin Reimers
Færøernes højeste træ: En sitkagran (Sitkagrann - Picea sitchensis) på 18 meter fra 1913.
25.09.2013.


Færøerne Torshavn Skov Vidarlundin Nidara Hoydali Højeste og tykkeste sitkagran sitkagrann www.dendrologi.dk Martin Reimers
Det højeste træ er samtidigt det tykkeste træ på Færøerne med en diameter 1,3 meter
over jorden på mere end 100 cm.
I 1982 var træet som nu 18 meter højt, men kun 77 cm i diameter.
13.07.2014.


Den yngre del af skoven på skrænten består af en smuk og godt voksende bevoksning med klitfyr (Kontortafura - Pinus contorta) fra det sydøstlige Alaska.


Skov på Færøerne. Skoven ved Gymnasiet. Viðarlundin við Studentaskúlan, Niðara Hoydali, Tórshavn. Klitfyr. Pinus contorta. www.dendrologi.dk. Martin ReimersSkoven på skrænten er bevokset med klitfyr (Kontortafura - Pinus contorta) fra Alaska.
25.09.2013.


Skov på Færøerne. Stormskade i Gymnasieskoven. Viðarlundin við Studentaskúlan, Niðara Hoydali, Tórshavn. www.dendrologi.dk. Martin Reimers
Den sydlige ende af skoven med stormskadede klitfyr (Kontortafura - Pinus contorta).
25.09.2013.


I skoven er der udplantet forskellige eksotiske træ- og buskarter fra den sydlige halvkugle herunder abetræ (Aputræ - Araucaria araucana), griselinia (Griselinia - Griselinia littoralis) og kuglebuddleja (Firvaldarunnur - Buddleja globosa).


Skoven ved Gymnasiet. Viðarlundin við Studentaskúlan, Niðara Hoydali, Tórshavn. Skov på Færøerne. Buddleja globosa. Gul buddleja. www.dendrologi.dk. Martin Reimers
Fire meter høje, halvt stedsegrønne kuglebuddleja (Firvaldarunnur - Buddleja globosa) fra Argentina med modent frø. Udplantet 1981.
25.09.2013.


Skoven i Niðara Hoydali ligger mellem hovedvejen Hvitanesvegur og Sanatoriivegur ned til gymnasiet. Bussen kører fra centrum af Tórshavn til Hoyvik og standser på Hvitanesvegur. Man kan også gå dertil fra Tórshavns centrum, f.eks. den smukke tur langs strandvejen (Yviri við Strond) på tre kilometer. 

Forside: Skov på Færøerne


Forside: Dendrologi.dk

www.dendrologi.dk       -   Sjældne træer, buske og bambus i Danmark samt skov på Færøerne
Martin Reimers
©2023   -   Tlf.: 53 80 19 58   -   E-mail: reimers(snabel-a)siticum.dk