www.dendrologi.dk Martin Reimers Sj�ldne tr�er, buske og bambus


Forside: Skov på Færøerne

Skovtræerne

Gennem tiden er der eksperimenteret med mange forskellige træarter i skovene på Færøerne og kun de færreste har kunnet klare det ekstreme atlantiske klima godt hvor der ikke er meget forskel på sommer og vinter. Hvor somrene er kølige, vintrene lune, der er salt i luften, meget vind og rigtig hårde storme.
Men, trods alt er det gennem mere end 100 års eksperimenter lykkedes at finde en række arter og provenienser (økotyper) der faktisk klarer sig relativt godt på beskyttede steder langs kysterne.
Der er endnu mange arter som ikke er afprøvet eller ikke afprøvet nok på Færøerne til at kunne vurderes, som f.eks. forskellige eukalyptusarter, så listen vil givetvis vokse de kommende år.
Nedenfor har hver træart fået point efter Skogrøkts samlede vurdering af hvordan de klarer sig.
Kun træer der klarer sig glimrende = 3 point eller godt = 2 point efter Skogrøkts liste (2014), er medtaget.


Nåletræer
(Nálatrø - Gymnospermae) - Der klarer sig glimrende (3 point)

Klitfyr
(Kontortafura - Pinus contorta)
Dette er det mest almindelige træ i skovene på Færøerne. Det er ofte plantet i udkanterne af skovene hvor det kan beskytte de mere følsomme træarter længere inde mod vind og storme.
Selv om stormene er hårde på Færøerne og træarten i Danmark er kendt for ikke at være stormfast klarer den sig forbavsende godt i de hyppige storme på Færøerne.
De bedste provenienser på de bedst lokaliteter bliver mindst 16 meter høje med en årlig tilvækst på ca. 7 m3/ha.
Provenienserne som er mest benyttet kommer fra stillehavskysten i det nordvestlige USA (Washington) og det sydvestlige Canada.


Sitkagran
(Sitkagrann - Picea sitchensis)
Denne art blive den højeste og tykkeste af nåletræerne som sandsynligvis på lidt bedre beskyttede lokaliteter kan opnå en større tilvækst end kontortafyr. Den har været brugt i mange år og er ganske imponerende med højder op til 18 meter og tykkelser i brysthøjde på mere end en meter.
De provenienser der benyttes mest, kommer fra det nordvestlige USA (Washington og Alaska) samt det vestlige Canada. Jo længere nordfra de kommer, jo mere hårdføre men langsomtvoksende er de.

Beskrivelser mangler:
• Leylandcypres
(Leyland-sypris - Cupressocyparis leylandii)
• Japansk lærk (Japanslerkur - Larix kaempferi)
• Hybridlærk (Blendingslerkur - Larix x eurolepis)
• Almindelig bjergfyr (Dvørgfura - Pinus mugo)Nåletræer - Der klarer sig godt (2 point)
En række andre nåletræarter klarer sig godt under lidt mere beskyttede forhold eller med langsommere vækst (= 2 point på Skogrøkts liste). Det drejer sig om:

• Almindelig ædelgran
(Evropaðdalgrann - Abies alba)
• Skrueædelgran
(Nikkoaðdalgrann - Abies homolepis)
• Koreaædelgran
(Koreaðdalgrann - Abies koreana)
• Sølvgran
(Nobilaðdalgrann - Abies procera)
• Vidunderædelgran (Veitch-ðdalgrann - Abies veitchii)
• Ædelcypres (Lawson-sypris - Chamaecyparis lawsoniana)
• Japansk kryptomeria (Kryptomeria - Cryptomeria japonica)
• Leylandcypres (Leyland-sypris - Cupressocyparis leylandii)
• Montereycypres (Montery sypris - Cupressus macrocarpa)
• Kæmpethuja (Kemputhuja - Thuja plicata)
• Vestamerikans hemlock (Vesturamerikonsk hemlock - Tsuga heterophylla)


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Løvtræer (Leyvtrø - Angiospermae) - Der klarer sig glimrende (3 point)

Beskrivelser mangler:

• Alaskael (Sitkaelri - Alnus viridis subsp. sinuata)
• Dunbirk (Dúnbjørk - Betula pubescens)
• Ildbusk (Eldrunnur - Embothrium coccineum)
• Alpeguldregn (Fjallagullregn - Laburnum alpinum)
• Antarktisk sydbøg (Nire-Suðurbók - Nothofagus antarctica)
• Stedsegrøn sydbøg (Coihue-Suðurbók - Nothofagus betuloides)
• Lenga (Lenga-Suðurbók - Nothofagus pumilio)
• Vestamerikansk balsampoppel (Balsamøsp - Populus balsamifera subsp. trichocarpa)
• Alaskapil (Alaskapílur - Salix alaxensis)
• Klitpil (Skútupílur - Salix hookeriana)
• Almindelig røn (Skógarroynir - Sorbus aucuparia)
• Pyrenæisk røn (Alpuroynir - Sorbus mougeotii)Løvtræer der klarer sig godt (2 point)
• Ahorn (Ahorn - Acer pseudoplatanus)
• Oregonel
(Reyðelri - Alnus rubra)
• Almindelig bøg (Bók - Fagus sylvatica)
• Almindelig kristtorn (Kristtorn - Ilex aquifolium)
• Storbladet kristtorn (Kristtorn ??? - Ilex x altaklerensis)
• Hybridguldregn (Gullregn ??? - Laburnum x watereri)
• Seljepil (Seljupílur - Salix caprea)
• Båndpil (Bandpílur - Salix viminalis)
• Japansk røn (Japansroynir - Sorbus commixta)
• Seljerøn (Seljuroynir - Sorbus intermedia)
• Fagerrøn (Norskur fagurroynir - Sorbus meinichii)
• Thyrengerrøn (Thüringenroynir - Sorbus x thuringiaca)
• Skovelm (Álmur - Ulmus glabra)

 

Forside: Dendrologi.dk

www.dendrologi.dk       -   Sjældne træer, buske og bambus i Danmark samt skov på Færøerne
Martin Reimers
©2023   -   Tlf.: 53 80 19 58   -   E-mail: reimers(snabel-a)siticum.dk