www.dendrologi.dk Martin Reimers Sj�ldne tr�er, buske og bambus


Forside

Eg

Quercus

Egeslægten rummer en række arter som er frostfølsomme og mere eller mindre stedsegrønne i forhold til vore hjemlige to løvfældende arter. Arterne er ikke særlig eksotiske da blomsterne er inferiøre og man på afstand let overser træerne. Men, møder man en stor halvt stedsegrøn eg som f.eks. det fine eksemplar af Turners Eg i Botanisk Have i Århus en frostkold vinterdag med sne, så er man ikke i tvivl om at man står overfor noget helt særligt.
Bortset fra 2-4 krydsninger og arter der kan blive meterhøje under danske forhold, bliver de fleste øvrige ikke særligt store og dyrkning af eksotiske ege må henføres til afdelingen for nørder. Men, når det er sagt, så skal det tilføjes at der findes mange eksotiske arter som under milde forhold, med læ og i let jord bør kunne vokse i Danmark. Det er bare med at komme igang.

Nedenfor beskrives to af de eksotiske ege der ses hist og her i Danmark. Derudover nævnes en række andre helt eller halvt stedsegrønne arter som er næsten ukendte i Danmark.

Egene hører til bøgefamilien - fagaceae.
Quercus ilex (Steneg)
Billeder
Denne stedsegrønne eg prøver mange eksot-havedyrkere kræfter med. Ofte lykkes det og den vokser hist og her i landet som et lille træ på 3 -10 meters højde. Stenegens blade kan være meget forskellige lige fra tandede blade over runde, næsten tornede blade til små lancetformede blade. Den har ofte mere tornet-tandede blade på de nedre dele og helrandede højere oppe.
Træer med små lancetformede helrandede blade, der er gråfiltede på undersiden, kan minde om oliventræer.
Når man ser en steneg er det umiddelbart svært at tro at det er et egetræ, men det afsløres når træet bliver så gammelt at det sætter agern.
Det største træ i Danmark står sandsynligvis på kirkegården på Fejø nord for Lolland men der kan også ses et ældre træ i Botanisk Have i København, et større træ i Landbohøjskolens Have i København og flere yngre træer i Forstbotanisk Have i Århus.

USDA zone 8.


Quercus x turneri Pseudoturneri (Turners Eg)
Billeder
Denne eg er en krydsning mellem stilkeg (Quercus robur) og steneg (Quercus ilex). Den har arvet frosthårdførheden fra stilkegen og de næsten stedsegrønne blade fra stenegen. Bladenes form er i øvrigt en mellemting mellem forældrenes. Sorten Pseudoturneri er den mest udbredte sort af denne krydsning.
Egentligt er træet ret kedeligt i sommerhalvåret hvor man let overser det, men om vinteren kommer det til sin ret med de relativt store næsten stedsegrønne blade når de fleste andre træer er visne. Det er et betagende syn at se en større turners eg pudret med sne om vinteren.
Træet findes hist og pist i parker og haver her i landet da det er mere frosthårdført end stenegen. Normalt fryser det ikke ned men mister bladene efter hård frost.
Det ældre træ i Landbohøjskolens Have er sandsynligvis det mest kendte i Danmark, men det smukkest træ vokser nok i Botanisk Have i Århus.

USDA zone 7.
 
Nogle af de helt eller halvt stedsegrønne egearter der er mulige at dyrke under danske forhold. (USDA zone 7-8):


• Quercus acuta
• Quercus alnifolia
Quercus canariensis
• Quercus chrysolepis
Quercus coccifera
Quercus douglasii
• Quercus glauca
Quercus hemisphaerica
• Quercus hypoleucoides
Quercus leucotrichophora
• Quercus mexicana

Quercus myrsinifolia
Quercus phillyreoides
Quercus reticulata
• Quercus rhysophylla
Quercus robur ssp. Brutia
Quercus sadleriana
Quercus salicina
• Quercus semecarpifolia
• Quercus turbata


Quercus x bastardica
• Quercus x hispanica
• Quercus x kewensis

 

Forside: Dendrologi.dk

www.dendrologi.dk       -   Sjældne træer, buske og bambus i Danmark samt skov på Færøerne
Martin Reimers
©2023   -   Tlf.: 53 80 19 58   -   E-mail: reimers(snabel-a)siticum.dk