www.dendrologi.dk Martin Reimers Sj�ldne tr�er, buske og bambus


Forside: Skov på Færøerne

Historien om skovene

Forhistorisk tid
For ca. 50 millioner år siden var større eller mindre dele af det færøske område i flere omgange dækket med skov hvor der blandt andet voksede rødtræ
(Sequoia) og sumpcypres (Taxodium). Lagene med organisk materiale blev aflejret i fugtige områder og siden presset sammen til kullag hvor de nævnte arter er fundet. Kullene blev tidligere brudt på Mykines og Suðuroy. På den nordlige del af Suðuroy brydes der stadig kul i en enkelt mine.
Der er også fundet aftryk af større stammer i de basaltiske lag fra samme tid.


Mellem sidste istid og historisk tid
Efter afslutningen af sidste istid indvandrede dunbirk
(Dúnbjørk - Betula pubescens) til Færøerne. Den uddøde tilsyneladende først da øerne fik en fastboende befolkning efter år 600.
Almindelig hassel
(Heslirunnur - Corylus avellana) fandtes på øerne omkring år 1000 men forsvandt nogle hundrede år senere og dermed var det slut med naturligt forekommende træer og store buske på Færøerne.


Dunbirk på Færøerne før år 600. Betula pubescens. Dúnbjørk. Historien om skovene. Skovrejsning på Færøerne. www.dendrologi.dk. Martin Reimers
Billedet giver en fornemmelse af hvordan skovene med dunbirk (Dúnbjørk - Betula pubescens) i lavlandet kan have set ud før år 600 hvor mennesket og især fåregræsningen kom til øerne med fatale konsekvenser for naturen.
Streymoy, Skoven i Hvalvík, 18.07.2014.


Fåregræsning. Færøerne. Skovhistorie. Afbidt. www.dendrologi.dk. Martin Reimers
 - Og sådan kom lavlandet til at se ud.
Øst for Tórshavn, 25.09.2013.


Historisk tid
Herefter gik der adskillige hundrede år uden træer og større buske på øerne.
De tidligste historiske kilder, der omtaler udplantning af træer og buske, stammer fra 1600-tallet, men forsøgene kronedes næppe med held før midt i 1800-tallet hvor udplantninger lykkedes i haver med læ og beskyttelse mod de mange får.


1880´erne
Det første forsøg på at etablere en egentlig skov blev foretaget midt i 1880´erne ved Tórshavn hvor to af foregangsmændene var Djóni í Geil og Tróndur Hansen fra Tórshavn. Forsøget mislykkedes da får ødelagde de små planter men interessen for skovrejsning var vakt.


Første spring fremad for skovene på Færøerne: 1903-1914
C. E. Flensborg og Tróndur Hansen

Skovrejsningen har bevæget sig i spring fremad. 
Den senere direktør for Det Danske Hedeselskab, C. E. Flensborg kom under sin ansættelse i Hedeselskabet til at få meget stor betydning for skovplantningen på Færøerne. Han havde ansvaret for skovrejsningen lige fra sit første besøg på øerne i 1902 til tiden efter 2. verdenskrig.


C. E. Flensborg. Det Danske Hedeselskab. Færøerne. Skov. Historie. www.dendrologi.dk. Martin Reimers
C. E. Flensborg. Færøernes Dalgas. Faderen til de første vellykkedede skovrejsninger.
HedeDanmark 2014.


Gartner Tróndur Hansen blev den første færing som arbejdede fuldtids med træplantning.
Den første store succesfulde skovrejsning på Færøerne blev gennemført af C. E. Flensborg i 1903 hvor Tórshavn Byskov på ca. 6,5 hektar blev tilplantet. I hurtig rækkefølge herefter fulgte 1913 s
kovene i Niðara Hoydali i udkanten af Tórshavn og Selatrað på Eysturoy og i 1914 blev skoven på Kunoy plantet.


Andet spring fremad: 1950-55
Skovbrugskommissionen og Leivur Trónd Hansen
Næste spring blev taget i første halvdel af 1950´erne hvor den færøske skovbrugskommission (Skógfriðingarnevndin) blev udpeget til at styre aktiviteterne og en række nye skove blev tilplantet. Den første skovfoged på Færøerne blev ansat i 1968. Det blev Tróndur Hansens søn, Leivur Trónd Hansen som fortsatte til sin pensionering i 1987.


Skovafdelingen og Tróndur G. Leivsson
I 1987 blev den færøske skovafdeling (Skógrøkt Landsins) underlagt skovbrugskommissionen. Chefen blev Leivur Trónd Hansens søn forstkandidat Tróndur G. Leivsson, som var leder (Landsskógarvørður) til 2017 hvor han blev ansat som direktør for Landbrugsstyrelsen (
Búnaðarstovan).
Radioprogram på færøsk med Tróndur fra 2012.


Tredje spring fremad: 1970- 1999
Nordisk Arboretudvalg og Søren Ødum

Det tredje spring fremad foregik ved at eksisterende skove og beplantninger blev beriget med en lang række nye arter og interessen for at dyrke træer og buske i byer, landsbyer og haver voksede voldsomt. Groft sagt skiftede de færøske skove karakter fra nåletræsplantager til arboreter med mange forskellige træ- og buskarter. Huse i byer og landsbyer ændrede sig fra at ligge åbent og forblæst til i stadig højere grad at være skærmet af træer og buske i frodige haver.
Disse voldsomme ændringer skyldtes primært en række plante-indsamlingsekspeditioner som blev gennemført af Nordisk Arboretudvalg til blandt andet Sydamerika, New Zealand og Alaska hvor dendrolog Søren Ødum og landsskógarvørður Trondur G. Leivsson deltog i nogle af dem. Tusinder af indsamlede planter blev udplantet på Færøerne. Først i eksisterende skove og plantninger og siden 1990 som gratis årlige kommunale uddelinger i stadig flere kommuner på Færøerne.
Dendrolog Søren Ødum fik stor betydning for plantning af træer og buske på Færøerne. Allerede fra sin ungdom havde han en glødende interesse for Færøerne og han overtog det engagement som Arboretet i Hørsholm havde i plantning på Færøerne i 1970.
Ikke blot deltog Søren Ødum i en række af de ovennævnte plante-indsamlingsekspeditioner men han sørgede også for såning og omskoling i Arboretet og deltog aktivt i udplantning på Færøerne. Hans store glæde og begejstring for træer og buske på Færøerne virkede smittende.
Søren Ødum var formand for Nordisk Arboretudvalg 1977-1980 og formand for Dansk Dendrologisk Forening i sammenlagt 16 år. Han erhvervede doktorgraden for sin doktordisputats "Choice of Species and Origins for Arboriculture in Greenland and the Faroe Islands" i 1990 og 1991 blev han forstander for Arboretet i Hørsholm.
Søren Ødum døde i 1999.


Skovrejsning på Færøerne. Plantid eitt træ. Skovplantning. Torshavn. www.dendrologi.dk. Martin Reimers
Tórshavns byråd støtter skovrejsningen på Færøerne.
13.07.2014.


Skógrøkt Landsins og Umhvørvisstovan
I 2007 blev Umhvørvisstovan (Miljøstyrelsen) dannet. Året efter i 2008 blev skovafdelingen, Skógrøkt Landsins, lagt ind under Umhvørvisstovan og skiftede samtidigt navn til Skógrøkt.


Ny leder af det færøske skovbrug i 2017
Michael Jacobæus blev i 2017 udnævnt til Tróndur G. Leivssons efterfølger og han fik titlen afdelingsleder (Deildarleiðari) for Skógrøkt i Umhvørvisstovan.
Michael er uddannet landskabsarkitekt og har i en årrække arbejdet i Tórshavns planafdeling og som Tórshavns stadsgartner.
Michaels primære opgaver i Skógrøkt er sammen med afdelings 6 ansatte (2017), at varetage driften af de færøske skove herunder at sørge for, at skovene understøtter befolkningens friluftsinteresser, at skovenes naturindhold sikres og at træproduktionen varetages. Desuden hører Færøernes salgs- og produktionsplanteskole i Tórshavn under Skógrøkt.


Michael Jacobæus
Michael Jacobæus. Daglig leder af Færøernes skovbrug fra 2017.
Michael Jacobæus 2017.Forside: Skov på Færøerne

Forside: Dendrologi.dk

www.dendrologi.dk       -   Sjældne træer, buske og bambus i Danmark samt skov på Færøerne
Martin Reimers
©2023   -   Tlf.: 53 80 19 58   -   E-mail: reimers(snabel-a)siticum.dk